Menu

Borgenvika: en liten grotte i bergveggen

Langs stien fra Borgenvika mot Rytteraker finnes denne lille grotten i bergveggen et par meter over stinivå. Siden den er i en sedimentær bergart, er det ingen gasslomme, men heller en svakhet i berget som enten naturen eller folk har gravet ut. Nedenfor den er det i hvert fall en ansamling av småstein av samme art som berget.

Borgenvika: en bue av vill berberis

I løvskogen ved Borgenvika vokser det vill berberis. Disse hadde flotte, røde bær, men ikke høstfarger ennå. Denne arten berberis har færre pigger enn de som er vanlig i hager, men de den har, er like skarpe som vanlig – og brekker lett.

Borgenvika: tangen med vegetasjon

På tangen i Borgenvika vokser kalkfuruene nærmest på bare berget. Selv etter denne sommeren med lange tørkeperioder ser det ut til at de har klart seg bra.